hem

Välkommen!


Samtal


Jag erbjuder konsultationer, stödsamtal, och psykoterapi. 


För dig som behöver stöd under en period i livet. Jag tar emot i Sollentuna samt i Stockholm. 

Yoga


Yoga, som innefattar rörelse, meditation och andning, ger liksom samtal en möjlighet till ökad närvaro, lugn och välbefinnande. Att vara medveten om vad som händer i kroppen, vad som är tanke, känsla eller förnimmelse, är en del i det arbete vi också gör i samtalsterapin. Det kan vara en grund till självkännedom och för att vi ska kunna ta hand om oss själva med mer omsorg och självkärlek.


Yin och Restorative Yoga är mjuk, långsam yoga.

Yin utmanar, balanserar och stärker kropp och sinne. Restorative skänker vila och återhämtning.

Yogan är ett komplement till annan fysisk träning, samt i en stressande vardag med höga krav på prestation och få tillfällen till återhämtning.

Kroppsterapi


Jag erbjuder klassisk avspänningsmassage i Sollentuna.
Workshops & Retreats


För personalgrupper som arbetar med trauma och med hög emotionell belastning erbjuds workshops och retreats. Från halvdag på plats i era lokaler, till flera övernattningar inklusive ekologisk mat och boende. Dessa anpassas efter grupp och tillfälle. 


Målsättningen är att öka kunskap om och verka förebyggande mot sekundär traumatisering, utmattning och compassion fatigue. Vi presenterar och använder oss av verktyg för att sortera, bearbeta och släppa taget om svåra händelser. Vi hittar styrkor och formulerar strategier för att främja en stark grupp. 


Teori och metodik bygger på arbetet av bl.a. Bessel van der Kolk, Per Isdal, Kristin Neff, samt Peter A. Levine.


Kontakta mig för ett samtal kring upplägg.