Tjänster

ENFIN

TJÄNSTER

 

Kurator

 

 

Jag erbjuder kuratorstjänster för kortare och längre uppdrag.

Som kurator i grundskola och gymnasium har jag arbetat med samtliga uppgifter som hör till kuratorsrollen: Samtal med barn och ungdomar, kontakter med föräldrar, BUP, socialtjänst, gruppövningar, styrdokument, dokumentation, mm.

 

Jag kommer gärna och pratar (och leker) i klasser om

 

 • Gränser, hur vi vårdar våra gränser i relationer och för att minska stress och krav.
 • Stress, hjärnan, andningen.
 • Självmedkänsla, vad är det och varför är det viktigt?
 • Yoga
 • Annat? Ge förslag.

 

 

 

 

Kids Yoga

 

 

 

Jag vänder mig till skola, idrottsföreningar, boenden, eller andra privata grupper och organisationer som arbetar med barn och ungdomar.

 

Barnyogan är lek och rörelse, ca 40 minuter långa pass där vi åker på äventyr tillsammans.

 

Fokus finns på diagonala rörelser, kroppskännedom, balans och motorik. Hänsyn tas till barnet kropp i utveckling.

 

Det är lätt att tro att barn med särskilda behov, med neuropsykiatriska diagnoser, oro i kroppen, svårigheter med motorik, etc. inte kommer klara yogan. Vi tänker gärna utifrån prestation, och vill som vuxna vara där och stötta upp eller kanske förmana. Men ofta förvånas vi istället av hur den presationsfria yogan snabbt blir en fristad och plats för så väl behövlig vila och återhämtning.

 

 

 

 

 

Yoga för tonår och vuxen

 

Yogan jag gör bygger på tre grundpelare, andning, asanas (positioner/rörelser) och avslappning.

 

Både tonåringar och vuxna lever idag ofta liv med höga krav på prestation och med få tillfällen till återhämtning. Yogan ger tillfälle att hämta kraft och få verktyg för välmående för livet. Vi behöver också stärka och träna kroppen, samt öka smidighet och risk för skador i andra idrotter.

 

Jag vänder mig till skolor, föreningar och företag.

 

 

 

 

Psykoterapeut

 

Jag erbjuder konsultationer, stödsamtal, och psykoterapi till unga vuxna och vuxna.

 

Vid en konsultation har du möjlighet få hjälp reda ut någon fråga du bär på. Kanske kommer du fram till ett svar på hur du vill gå vidare själv, eller så vill du ha fortsatt samtalsstöd från mig eller i någon annan form. Stödsamtal och psykoterapi pågår under den tid vi finner passar dig och dina behov.

 

Det jag kan hjälpa dig med kan till exempel vara:

 

 • Oro, stress och ångest
 • Känsla av otillräcklighet, dålig självkänsla och prestation
 • Sorg, nedstämdhet och depression
 • Känslor av skuld och skam
 • Problem i relationer
 • Existentiella frågor

ENFIN

 

Jag finns i Stockholmsområdet. För samtal bokar jag vanligast rum vid Luntmakargatan i Stockholm.

KONTAKTA MIG

Stockholm

Sollentuna

© Copyright. All Rights Reserved.