Tjänster

ENFIN

TjänsterPsykoterapi / Samtalsstöd


Jag erbjuder konsultationer, stödsamtal, och psykoterapi. 


Vid en konsultation har du möjlighet få hjälp reda ut någon fråga du bär på. Kanske kommer du fram till ett svar på hur du vill gå vidare själv, eller så vill du ha fortsatt samtalsstöd från mig eller i någon annan form. Stödsamtal och psykoterapi pågår under den tid vi finner passar dig och dina behov.


Det jag kan hjälpa dig med kan till exempel vara:


  • Oro, stress och ångest
  • Känsla av otillräcklighet, dålig självkänsla
  • Sorg, nedstämdhet och depression
  • Känslor av skuld och skam
  • Svårigheter i relationer
  • Existentiella frågor
  • Hjälp att bearbeta svåra händelser

Yin Yoga


Yin yoga är en mjuk, långsam yoga som samtidigt utmanar, balanserar och stärker kropp och sinne.


För en stressande vardag med höga krav på prestation och få tillfällen till återhämtning, erbjuder yin en yogaform som skänker vila och återhämtning.

Kids Yoga
Jag vänder mig till skolor, idrottsföreningar, boenden, eller andra grupper och organisationer som arbetar med barn och ungdomar.


Barnyogan innehåller lek, närvaro, andning och rörelse under ca 40 minuter långa pass.


Fokus finns på diagonala rörelser, kroppskännedom, balans och motorik. Hänsyn tas till barnets kropp i utveckling.


Det är lätt att tro att barn med särskilda behov, med neuropsykiatriska diagnoser, oro i kroppen, svårigheter med motorik, etc. inte kommer klara yogan. Men ofta förvånas vi istället av hur den presationsfria yogan snabbt blir en fristad och plats för så väl behövlig vila och återhämtning.


ENFIN


Jag tar emot för samtal på Luntmakargatan i Stockholm. 


För närvarande har jag lediga tider på fredagar.

KONTAKTA MIG

Stockholm

Sollentuna

© Copyright. All Rights Reserved.