Om

ENFIN

OM MIG

Om mig

 

När vi tittar på, tar in information och förhåller oss till vår omvärld kan vi göra det utifrån ett eller flera perspektiv; (1) jag/jag: baserat på vana tar jag in information genom vad jag ser och tänker. (2) jag/det: jag tar in omvärlden med mina sinnen, (3) jag/du: jag tonar in och känner med sinne och hjärta, (4) jag/vi: genom att ha ett öppet hjärta, sinne och vilja, förstår jag vad som håller på att framträda i min omvärld. (länk)

 

Jag arbetar med förändring på olika sätt. Det kan vara genom samtal med enskilda personer, eller genom att arbeta med grupper. Vilken specifik förändring som en person vill åstadkomma är upp till den personen eller gruppen. Det jag kan göra är att hjälpa att hitta en plats eller skapa en plats där det är möjligt. Där vi alla har kapacitet att fungera utifrån (4) ovan. Jag tror att en sådan plats kan beskrivas som ett tillstånd av närvaro, acceptans, självmedkänsla och respekt för oss själva och andra. Det är också en plats där vi har ett öppet hjärta och sinne och en klar vilja, där känsla, kropp och handling är ett.

 

I skolmiljön eller på en arbetsplats är det ovärderligt för elever, medarbetare, lärare och chefer att kunna befinna oss på en sådan plats så mycket och så ofta som möjligt. Där frodas kreativitet och välmående.

 

... i samtalet

Som kurator eller psykoterapeut kan min roll vara att bidra med min kunskap, stödja, hjälpa se mönster eller ge verktyg. Min roll kan vara att undervisa eller bara lyssna. Det kan också vara att skapa utrymme att utforska gränser som har med t.ex. identitet eller relationer att göra.

 

Målet för varje samtal, eller samarbete, kan se lite olika ut. Dock tror jag att jag har ett mål som är gemensamt för allt jag gör. Det är att verka för att fler människor ska upptäcka sig själva, fri från brus och negativa tankar, med självmedkänsla, acceptans och respekt för oss själva.

 

… som yogalärare

Som yogalärare knyter jag ihop alla delar av min tidigare erfarenhet och kunskap. Allt jag arbetar för i övriga roller kan jag arbeta med som yogalärare: att få tillfälle att vara den jag är, ge dig tillfälle vara den du är, att få ro i kropp och själ, stilla tanken, hitta både vår fysiska styrka och inre kraft. Genom rörelser hjälper yogan kroppen att också hitta vila. Genom andning påverkar vi hjärtats slag och syresätter kroppen vilket leder till god hälsa. Efter yogan uppstår ofta ett lugn och fokus som vi bär med under resten av dagen.

 

... yoga i skolan

Yoga som religion kan vara en het fråga för skolan. Yoga i skolan är för mig rörelse, andning och avslappning. För mig personligen innefattar yogan fler dimensioner, där andlighet kan vara en. Den yoga jag utövar i skolor eller föreningar är inte religiös i bemärkelsen att jag inte använder sanskrit eller annan religiös symbolik. Jag vill uppmuntra lek, kroppskännedom, stärka kroppen och ge verktyg till stresshantering, vila och återhämtning. En av mina yogalärare berättade att den fysiska yogan som vi känner den idag troligen är inspirerad av Lings skandinaviska gymnastik som kom till Indien genom brittiska soldater. Kanske är det militär exercis vi håller på med? Jag tar upp det för att yogans ursprung och roll inte behöver vara svart eller vit. Vi kan också välja själva vad vi vill använda oss av och vad vi finner värde i. Det är bra vara medveten om vad yoga är för olika personer och vad det kan väcka för tankar och känslor, därför hoppas jag att jag här är tydlig med mitt perspektiv. Läs gärna mer här, KYF Yoga i skolan.

 

 

 

 

 

 

Utbildning

 

  • Fil kand. i Psykologi & Fil mag. i Ekonomi
  • Grundutbildning i Relationell Psykoterapi
  • Introduktionsutbildning i KBT och Schematerapi
  • Foundation training i Systemteori (SCT)
  • Yogalärare, 200 tim.
  • Lärarutbildning i Barn- och Tonårsyoga

Erfarenhet

 

Skolkurator, med familjer och barn/ungdomar i grundskola och gymnasium

Psykoterapeut, för vuxna och unga vuxna

Yogalärare

Coach och stödresurs

Handledare vid teambuilding och grupputveckling

Ekonom och affärsutvecklare inom näringsliv och egen företagare

 

 

 

Mitt arbete bygger på

  • Principen om människors lika värde
  • Humanistiska och demokratiska ideal
  • Respekt för min egen och andras integritet

ENFIN

 

Jag finns i Stockholmsområdet. För samtal bokar jag vanligast rum vid Luntmakargatan i Stockholm.

KONTAKTA MIG

Stockholm

Sollentuna

© Copyright. All Rights Reserved.